ԱՅՆԹԱՊԻ ԳՈՅԱՄԱՐՏԸ

Ա. ԿԵՍԱՐ   1  Զի թէպէտ եւ եմք ածու փոքր եւ թուու յոյժ ընդ փոքու սահմանեալ  եւ զօրութեամբ տկար եւ ընդ այլով յոլով նոգաճեալ թագաւորութեամբ,  սակայն բազում գործք արութեան գտանին գործեալ եւ ի մերում  աշխարհիս, եւ արժանի գրոց յիշատակի.   ՄՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ   2  ԵՐԿՈՒ ԽՕՍՔ ՀՐԱՏԱՐՐԱԿԻԶՆԵՐԸՒ ԿՈՂՄԸ   Read More …

ՊԱԼԸՔԼԸ ՇՈՒԿԱՆ

Գրեց:Մուրատ Ուջաներ Անցեալները, երբ գիշերային խոր մթութեան մէջ, մարդոցմէ զուրկ հրապարակիս վրայ փչող զեփիւռէն ցրուած թղթերու ու ծրարիկներու խշրտուքներէն բացի որևէ ձայն չէր լսուեր, լսած երգիս բառերուն վրայ սեւեռած էի ուշադրութիւնս: Հրապարակիս, ինչպէս որ զիս կ’անուանեն հիմայ , արեւմտեան կողմի պողոտայէն համրաքայլ յառաջացող ինքնաշարժի երաժշտասփռոցէն Read More …

ՔԱՐԱ ՆԱԶԱՐ ԽԱՆԸ

Գրեց:Մուրատ Ուջաներ             Ես մի շենք եմ որ շինուած եմ Նազար Աղա Նազարեթեանի կողմից 1876 թ.-ին Սենկ-ի Խոշգքատեմ, նորօրեայ Քարակէօզ թաղամասից Քարակէօզ մզկիթի հարաւը եւ ժողովրդի մէջ յայտնի եմ որպէս Քարա Նազար Խան անունով: Նազար Աղան որ ծնած էր 1808 թ.-ին ՝ որպես ոսկերիչ Արթինի Read More …

Ալլեբենի Բարդիներու Անտառը

Գրեց:Մուրատ Ուջաներ Այնթէպի մէջ ժամանակ մը կար, երբ մէկն իր վերջին ըսելիքը ամենաառաջ կ՛ըսէր՝ զինք ասացուածքով մը կը յատկանշէին․ «Ջուրը Բանջարանոցէն կտրող», իսկապէս, եթէ հողաթումբով փակէք իմ հոսքս դէպի Բանջարանոց՝ ամբողջ քաղաքը կը մնայ անջրդի: Ինչո՞ւ կ՛ըսեմ ասիկա, քանի որ, այն տարածաշրջանը ուր կը գտնուի Read More …

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ԻՆՍԴԻԴՈՒԴ

Գրեց:Մուրատ Ուջաներ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Անթէպի մէջ Անթէպի մէջ առաքելական հայերը կ՛ապրէին հարիւրաւոր տարի ապրած այս քաղաքին,  նոյնիսկ վաթսուն տարի անցեալ չ՛ունեցող զգային բողոքականներուն այս կարճ ժամանակահատուածին, կրթութեան ՝մանաւանդ մանուկներուն եւ երիտասարդներուն համար  հիմնած կրթական հաստատութիւններով, օրէցօր բողոքականութեան վերածողների թուի անհանգիստութիւնը։ Read More …

ՆԱԶԱՐԵԹԵԱՆԻ ՏՈՒՆԸ

Գրեց:Մուրատ Ուջաներ Իմ մասին ո՞վ ի՞նչ ըսած ըլլայ, ես  մի տուն էի։ Մի ընտանիքի օջախն էի: Ես ո՞վ եմ։ Դուք մի ‘ նայէք վերջին ժամանակներուն իմ մասին գրուածներուն ու ըսուածներուն։ Այնքան շատ կը զարման որ երբ ինչ-որ մեկը ինձ կը նկարագրէ որպէս ապարանք, իսկ միւս Read More …

SUBURCU

Գրեց: Մուրատ Ուջաներ Մէր օրէրին, Սուպուրճու կոչուող տարածքը, մինչեւ Առաջին աշխարհամարտին առաջ յայտնի էր որպէս Չուքուր Պոստան: Չուքուր Պոստանը մեծ տարածք էր: Մէր օրէրիս մոտ երեք դար առաջ այս տարածքը օգտագործուել էր որպէս քարհանք եւ փուփսւ ըլլալուն պատճառով, մի ատէն այդ փոստը լցուած էր աւերակներով, Read More …

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԸ (ԱԶԱՌԻԱ ՍՄԻԹ ՄԵՄՈՌԵԱԼ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԸ

Գրեց:Մուրատ Ուջաներ Ես բառին լրիւ իմաստու բախտաւոր շէնքերու համալիր մըն եմ որ ունենած եմ հարիւր քառասունչորս տարի Այնթապի բնակչութեանը անընդհատ ծառայութիւն մատուցելու պատիւը ունենալու: Ի հարկէ, այդքան շատ շէնք չ՛ունէի, երբ առաջին հիմնուած շրջանին։ Բայց այն շէնքերը, որոնք ես յիմայ ունիմ, նաեւ այն շէնքերն են, Read More …

Boyacı Mosque

Ստեղծագործութիւնը յայտնի է նաեւ ՝ Քատը Քեմալետտին, Պոյաճըզատէ, Ջամի-ի Քեպիր անուններով: Մզկիթը հաւանաբար կառուցված էր XIII դարի սկիզբը եւ իր վերջնական ձեւը ստացած էր 1575-ին: Առկայ մինարեթը վերանորոգուած էր XX սկիզբը: Այն տարբերակը որ յիմայ ձեզ պիտի պատմեմ հմեթ Մուխթար Գէօղիւշը տուած էր Պոյաճը մզկթին Read More …

ՔԸՐՔԱՅԱՔ

Գրեց:Մուրատ Ուջաներ Օ՜ն,  եկէ՛ք ձեր հետ միասին քալենք Առաջին Աշխարհամարտի նախօրէի Այնթապի մէջ, Պաշքարաքոլէն մինչեւ Սուպուրճու փողոցի սկսած տեղը:  Այսինքն, իմ գտնուած պողոտայի վրայ, որ այն ատեն արահետէ զատ ուրիշ բան մը չէի։ Նայինք ինչե՞ր պիտի տեսնենք։  Ինչե՞ր  մնացեր են։ Ինչե՞ր ժամանակի ընթացքին ոչնչացեր են։ Read More …